Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus

Oy Nordisk Film Ab

22.05.2018

 

1           Johdanto

1.1              Tämä tietosuojailmoitus sisältää tietoja sinulle, koska Nordisk Film kerää tietoja sinusta.

2           Rekisterinpitäjä

2.1              Nordisk Film Oy Ab (Y-tunnus: 0568656-6, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki) toimii rekisterinpitäjänä. Tämä tarkoittaa, että me olemme vastuussa henkilötiedoistasi.

3           Henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja oikeusperusta

3.1              Takaamme, että henkilötietoja kerätään ja käsitellään ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:

(a)      tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri ylläpitäminen

(b)     kutsujen lähettäminen elokuvanäytöksiin ja -tapahtumiin

(c)     mahdollisista muutoksista elokuvanäytöksissä ja -tapahtumissa ilmoittamiseen

(d)     henkilötietojen siirtämiseen kolmannelle osapuolelle seuraavasti:

Palvelun toteuttaja on Lyyti Oy (Y-tunnus 2117752-6)

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ilmoittautumisten, asioinnin, markkinoinnin, tapahtumaraportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään tapahtumakutsujen sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on antamasi erillinen kirjallinen suostumus.

 

3.2              Tietojen käsittelyn oikeusperuste:

(a)     antamasi erillinen kirjallinen suostumus;

(b)     Nordisk Film Oy Ab:tä sitovien, lain edellyttämien velvoitteiden täyttäminen edellyttää käsittelyä;

(c)     Nordisk Film Oy Ab:n tai jonkin kolmannen osapuolen oikeutettu etu jos tämä etu on vahvempi kuin rekisteröidyn edut;

 

3.3              Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi, sekä tämän jälkeen enintään neljä (4) vuotta. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

 

4           Sinun oikeutesi

4.1              Mikäli sinulla on kysymyksiä siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä alla kohdassa 8 mainittuihin osoitteisiin.

4.2              Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää pääsyä omiin henkilötietoihisi sekä pyytää virheellisten henkilötietojesi poistamista, muuttamista tai korjaamista olemalla yhteydessä alla kohdassa 8 oleviin osoitteisiin. Sinulla on myös mahdollisuus rajoittaa tietojen käyttöä, pyytää niiden siirtoa järjestelmästä toiseen tai kieltää meitä käsittelemästä tietojasi.

4.3              Mikäli sinulla on huomauttamista tavastamme käsitellä henkilötietojasi, voit myös olla yhteydessä tietosuojavaltuutettuun.

 

5           Henkilötietojen siirtäminen

5.1              Tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa voimme siirtää henkilötietoja tytäryhtiöillemme tai sivuliikkeillemme sekä neuvonantajillemme.

5.2              Tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa työntekijöillämme, edustajillamme/agenteillamme, liikekumppaneillamme saattaa olla pääsy henkilötietoihisi siinä laajuudessa kuin heillä on tarvetta voidakseen suorittaa palvelua meille tai toimia puolestamme.

5.3.             Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

5.4              Pidätämme itsellämme oikeuden luovuttaa tietoja, mikäli jokin laki, määräys tai laillinen velvoite luovuttamista edellyttää tai voidaksemme avustaa oikeudellisessa tutkinnassa.

5.5              Siirrämme henkilötietojasi kohdassa 3.1 d mainituille kolmansille osapuolille. Henkilötiedot siirretään voimassaolevia lakeja noudattaen ja niin, että luovutuksista on laadittu tietojen käsittelijöiden kanssa sopimus varmistamaan, ettei henkilötietoja käsitellä muuhun kuin tarkoin määriteltyyn tarkoitukseen sekä noudattaen riittäviä varotoimia.

 

6           Henkilötietojen ryhmät

6.1              Käsittelemme seuraaviin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietojasi:

(a) Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, tai allergiatiedot.

 

7           Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

 

 8            Yhteystiedot

8.1              Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta tai kerätyn tiedon käyttämisestä, voit olla yhteydessä meihin:

 

Nordisk Film Oy Ab

Mechelininkatu 1a

00180 Helsinki

https://privacy.nordiskfilm.com/

 

Top