DAAVID -TARINOITA KUNNIASTA JA HÄPEÄSTÄ

Elokuvasta lyhyesti

Daavid -tarinoita kunniasta ja häpeästä on dokumenttielokuva Suomen juutalaisten dramaattisista vaiheista toisen maailmasodan aikana. Tämä vähemmistö oli jatkosodassa 1941-44 suuren paineen alla kaksois-identiteettinsä takia: lojalitetti omaa maata ja toisaalta omaa uskontoa ja taustaa kohtaan joutui koetukselle. Suomi taisteli Saksan liittolaisena Neuvostoliittoa vastaan, toisaalta “aseveli “oli nimennyt bolshevismin ohella juutalaisuuden päävihollisekseen. Sanomalehdet, radio, huhut ja Keski-Euroopasta tulleiden juutalaispakolaisten hätä todistivat saksalaisen antisemitismin keinoista. Samaan aikaan kun suomen-juutalaiset sotilaat taistelivat rintamalla, Suomen saksalais-mielisimmät poliitikot neuvottelivat natsien kanssa juutalaistemme luovuttamisesta Majdanekin keskitysleirille. Juutalalaisten joukkotuhon, holokaustin, shoahin historiassa on vain yksi poikkeus: Suomi. Muut Saksan kanssa liittoutuneet tai sen miehittämät maat taipuivat säätämään erillisiä juutalaislakeja ja lopulta luovuttivat juutalaisia kansalaisiaan keskitys-leireille.

Daavid -tarinoita kunniasta ja häpeästä kertoo tapahtumista ja yksittäisistä ihmisistä jotka olivat tämän poikkeuksen takana. Se on elokuva, joka kertoo vaikeista, yhä ajankohtaisista asioista kiih-kottomalla ja selkeällä tavalla. Sen näkökulma on ihmisläheinen ja taustoihin perehtynyt. Sitä on helppo katsoa, vaikea unohtaa. Se toimii keskustelun herättäjänä.

Daavid -tarinoita kunniasta ja häpeästä on ihmisten omakohtaisten ja intensiivisen kerronnan varaan rakentuva dokumenttielokuva. Sen kaikki kertojat ovat suomalaisia juutalaisia, jotka tuovat kokemuksineen koskettavan otteen lähihistoriaamme. Kerrontaan on helppo samaistua. Elokuvassa on myös paljon yllättävää, ensi kertaa julkistettua arkistometeriaalia.

Tietoja elokuvasta

Ohjaus:
Taru Mäkelä

DVD

Genre:
DOKUMENTTI

Kieli:
Suomi

Top